system planning dokumentation blasting
PLANLÄGGNING OCH DOKUMENTATION
AV SPRÄNGNINGSRBETEN
Gå til norsk side Gå til svensk side
client consultant main contractor performing construction rock blasting rock leader blasts KNYTER SAMMAN AKTÖRERNA
  • BYGGHERRE / KONSULT
  • HUVUDENTREPRENÖR
  • UTFÖRANDE ENTREPRENÖR
  • SPRÄNGARBETSLEDARE
  • SPRÄNGARBAS
Sedan 2010 har det
planlagts 178 427 salvor med en
sammanlagd volym på 132 592 942
och 31 915 406 borrmeter
Blastmanager innehåller:
  • Sprängplaner, salvplaner och sprängjournaler med dokumenterade avvikelser och tillägg
  • Beräkning av vibrationsnivåer med hjälp av bergkonstant, avstånd och laddningsmängder
  • Rapporter: ekonomi, Lagerhållning/lagervärde och kontoupplägg
  • Inloggningsrapporter för dokumenterad tillsyn av företagsledning,huvudentreprenör och byggherre
  • Lagerstyrning tillrättalagd för streckkodsmärkning och leverantörer
blasting news
BakgrunnskartaBlastmanager har infört bakgrundskarta till projekten
Nyheter och utvecklingHär kan du läsa om uppdateringar av och utveckling av Blastmanager
Blastmanager OfflineSaknar du internetuppkoppling kan du i fortsättningen planlägga salvor i Blastmanager
LEVERANTÖR AV EXPLOSIVA VAROR Visa alla leverantörer explosive suppliers
REFERENSKUNDER Visa fler referenskunder rock blasters
blastmanager blaster Copyright © Blastmanager AS 2016. All rights reserved