Vis meny
Profil Logga inn
Logg inn

Personvernerklæring og cookies

Sist endret: 30.5.2018

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan BlastManager samler inn og bruker personopplysninger. Behandling av personopplysninger skjer i henhold til personvernforordningen (GDPR).

BlastManager AS, ved Styret, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Personopplysninger er alle typer av informasjon som kan relateres til en identifiserbar person, slik som navn, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, osv.

Formålet med behandling av personopplysninger

Vårt formål ved innsamling av personopplysninger er for å behandle deg som kunde, samarbeidspartner eller interessent. Vi trenger disse opplysningene for å holde kontakt, identifisere ditt behov, og for å kunne sette opp møter og eventuelle tilbud.

Har du samtykket til nyhetsbrev brukes din e-post for utsendelse av nyhetsbrev i tillegg til et eventuelt kundeforhold.

Vi vil ikke bruke personopplysninger til andre formål enn det som opprinnelig var intensjonen.

Hvordan vi samler inn personopplysninger

Vi samler inn opplysninger som navn, mobiltelefonnummer og e-post når vi oppretter deg som bruker av systemet. Registreringen skjer enten av vår kundesupport eller så kan du også bli registrert av samarbeidspartner eller overordnet i din bedrift.

Vi samler også inn navn og e-postadresse ved påmelding til nyhetsbrev. Dette er opplysninger du frivillig gir oss, og ikke noe vi samler inn uten at det er en interesse fra deg.

Opplysningene fra kontaktskjema/gratis testkonto blir registrert i form av en e-post til vår support-avdeling, og henvendelsene blir fortløpende slettet ettersom de er behandlet.

Informasjon om markedsføring i e-post og sms

Om du har et aktivt kundeforhold til BlastManager, vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder innenfor rammene av markedsføringsloven, med mindre du har bedt oss om noe annet. Har du ikke et aktivt kundeforhold til oss, vil vi bare sende slik markedsføring om du har gitt oss et eksplisitt og informert samtykke.

Hvem som har tilgang til dataene

Det er kun ansatte og innleide i BlastManager som har tilgang til personopplysningene. Vi selger aldri informasjonen videre til tredjeparter. Informasjon som trengs for fakturering vil gis videre til regnskapsfører og til eventuelle samarbeidspartnere.

Myndighetene vil kunne kreve innsikt i enkelte sprengingsrelatert dokumentasjon, men informasjon vil ikke bli utlevert før vi har prøvd å komme i kontakt med juridisk eier av informasjonen.

Din rett til innsyn, retting og sletting

Du har rett på innsyn i de opplysningene vi har lagret om deg, hva de brukes til, hvem som har tilgang til de, hvor lenge de blir lagret og hvor dataene er hentet fra. Du har rett til å be om endring av dine opplysninger.

Du har også rett til å kreve sletting av personopplysninger du mener er unødvendig. Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke dersom et samtykke var utgangspunktet for vår lagring av dataene.

Kontakt oss gjerne for innsyn, retting eller sletting, eller om det skulle være noe annet du lurer på. Forespørsler vi mottar skal besvares innen 30 dager.

Hvor lenge lagrer vi data?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Dersom du har et kundeforhold med oss, lagrer vi dine personopplysninger så lenge kundeforholdet varer. Etter endt kundeforhold beholder sletter vi unødvendig data, men vi beholder følgende:

  • Nødvendige opplysninger for regnskap i henhold til Bokføringsloven.
  • All data relatert til sprengningsarbeid lagres i 10 år. I henhold til Eksplosivforskriftens § 83 er vi lovpålagt å oppbevare dokumentasjon og planer i minimum 3 år. Kunde kan be om å få data slettet etter tre år, men vil ellers bli slettet 10 år etter produksjon ved endt kundeforhold.
  • Ved mulighet for samarbeid ved senere anledning, beholder vi dine opplysninger også etter avsluttet kundeforhold.

Ved påmelding til nyhetsbrev blir e-postadressen lagret hos tredjeparts leverandør så lenge du åpner våre nyhetsbrev med jevne mellomrom. E-postadressen vil automatisk bli slettet om du ikke åpner mailene på lenge, eller om e-postadressen ikke lenger fungerer. Du kan når som helst gå inn og endre dine preferanser eller melde deg av nyhetsbrevet via en link i e-posten. Ta kontakt hvis du ønsker å melde deg av, men ikke får det til selv. Da blir mailen din slettet fra systemet, og vi kan ikke lenger knytte enkelthendelser (eks åpning av e-post og klikk på link) til deg som person.

Lenker til andre nettsteder

Våre nettsteder inneholder lenker til andre nettsteder. Vi er ikke ansvarlig for personvernpraksis eller innhold på andre nettsteder. Vi anser informasjonen på våre nettsteder som pålitelig, men kan allikevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Vi fraskriver oss således ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene.

"Cookies" – informasjonskapsler som lagres automatisk på din datamaskin

Når du besøker våre nettsteder samtykker du at vi kan vi lagre data på din datamaskin i form av en "cookie" for å kjenne igjen datamaskinen neste gang du besøker oss. Hvis du ikke vil motta cookies, kan du sette opp nettleseren din slik at den sletter alle cookies fra harddisken på datamaskinen, blokkerer alle cookies eller gir en melding før en cookie blir lagret. På nettvett.no kan du lese mer om hvordan dette gjøres.

Under er en utredning av hvilke cookies som brukes på www.blastmanager.no og login.blastmanager.no:

Google Analytics

Cookies som brukes av Google Analytics for å måle hvor mange som besøker nettsidene, og hvordan brukere navigerer på nettstedet. Cookien inneholder ingen personlig informasjon, bare informasjon om din enhet og nettleser.

  • _ga: brukes til å skille brukere og økter. Slettes 2 år etter ditt siste besøk på nettisden.
  • _gid: brukes til å skille brukere og økter. Slettes 24 timer etter du besøkte nettsidene.
  • _gat_gtag_UA_*: brukes til å kontrollere antallet requests/forespørsler som går mot Google Analytics. Slettes etter 1 dag.

Andre cookies

  • ASP.NET_SessionId: brukes av vårt applikasjonsrammeverk for å identifisere at bevegelsene brukeren gjør kommer fra en spesifikk enhet. Cookien inneholder ingen personlig informasjon og slettes når du lukker nettleseren.
  • Cookie-accept: opprettes når man har godkjent bruk av cookies. Inneholder ingen personlig informasjon. Slettes 5 år etter den ble opprettet.

Tilsynsmyndighet

Dersom du opplever at BlastManager ikke ivaretar dine rettigheter eller andre forhold relatert til personvern kan du henvende deg til Datatilsynet:

Web: https://www.datatilsynet.no/
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: +47 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge

Kontakt

Dersom du ønsker innsyn eller har spørsmål knyttet til denne personvernerklæring kan disse rettes til support@blastmanager.no.